Стартиране на моторен трион STIHL

Ще Ви покажем как да стартирате безопасно и правилно Вашия моторен трион STIHL. Съществуват различни начини на действие и методи.

Стартиране на бензинов верижен трион STIHL MS 180 C-BE на земята

Общ преглед: Стартиране на моторния трион

 • Два сигурни метода са стартиране на моторния трион от земята и стартирането му без да се поставя на земята 
 • Пускането в действие на моделите, оборудвани с M-Tronic, и на тези без M-Tronic е различно 
 • При моторните триони с M-Tronic отпада второто издърпване на стартерното въже 
 • Започнете работа едва след като успешно пуснете моторния трион в действие 
 • При стартиране от земята повдигнете моторния трион едва след като го пуснете в действие

Преди да стартирате Вашия моторен трион STIHL

Преди да започнете работа с Вашия моторен трион, работното място трябва да бъде обезопасено. За целта трябва да се предприемат някои предпазни мерки.

Мъж в защитно облекло носи бензинов верижен трион STIHL MS 261 с предпазител на веригата.

Благодарение на предпазителя на веригата моторният трион може да бъде транспортиран безопасно.

Подготовка на работното място за работа с моторен трион 

 • Докато двигателят работи, моторният трион отделя отровни отпадни газове. Тези газове могат да са без мирис и цвят. За това никога не работете с машината в затворени или непроветриви помещения. Затворените пространства не са подходяща работна среда.
 • Винаги се съобразявайте с терена, на който работите. Внимание: Ако е неравен, мокър, заледен, има сняг или прясно обелена кора от дърво, както и по склонове съществува голяма опасност от подхлъзване.
 • Внимавайте в близост до Вас на работното място да няма други хора, особено деца.

След като заредите своя моторен трион STIHL, моля, имайте предвид следното:

 • Стартирайте триона винаги на достатъчно разстояние от мястото, където се зарежда с гориво - най-малко на 3 м. 
 • Уверете се, че около Вас няма препятствия, които да пречат на работата Ви (клони и т.н). Трябва винаги да имате резервен свободен изход в случай на опасност. Така например хлъзгави, заледени или неравни терени могат да се окажат доста опасни, затова избягвайте да работите на такива места.
 • Бъдете много внимателни в непосредствена близост до Вас да няма други хора, но никога не работете сами. На безопасно разстояние винаги трябва да има и други хора, които са достатъчно близо, за да Ви чуят, и ако се наложи, да Ви окажат помощ. 

Видео ръководства: Стартиране на моторен трион 

Едва след като проверите и обезопасите мястото, на което ще работите, сте готови да стартирате Вашия моторен трион.
По-долу ще намерите подробни видео ръководства за стартиране на различни моторни триони STIHL от земята или без да се поставят на нея. При всяка от следващите стъпки не забравяйте да съблюдавате указанията за безопасност в инструкцията за експлоатация. Изберете подходящото видео за модела на Вашия верижен трион и започнете!

Стартиране на моторен трион без да се поставя на земята - пример с STIHL MS 261 C-M:

Стартиране на Вашия моторен трион – стъпка по стъпка

Работното място е обезопасено и проверено. Вече можете да пуснете в действие триона си. При всяка от следните стъпки, моля, спазвайте указанията за безопасност в инструкцията за експлоатация. Първият раздел се отнася за стартиране на моторен трион без M-Tronic. За модели, оборудвани с M-Tronic, вижте раздела след него. При това винаги спазвайте указанията за безопасност в инструкцията за експлоатация на моторния си трион.

Във втория раздел е описано стартиране на моторен трион от земята. Като алтернатива можете да стартирате Вашия верижен трион и без да го поставяте на нея, като го държите между колената и бедрата си, ако не можете да го стартирате на земята в гъсти храсти или при сняг. При стартиране без да се поставя на земята отпадат отделни стъпки, като стабилизиране на моторния трион на земята.

Стартиране на моторен трион без M-Tronic

Стартиране на моторен трион с M-Tronic

Лесно стартиране с устройствата STIHL ErgoStart и STIHL ElastoStart

Освен описаната по-горе система M-Tronic всъщност предлагаме и други елементи на оборудването, които улесняват пускането в действие на Вашия моторен уред: STIHL ErgoStart намалява значително необходимата сила при стартиране, а специалната  ръкохватка за стартиране STIHL ElastoStart позволява равномерно стартиране с намалено съпротивление.

Специална ръкохватка за стартиране на бензинов верижен трион STIHL MS 261 C-M с M-Tronic и ElastoStart
При рязане е важна безопасната техника на работа

Указание

Горната информация е само допълнение към инструкцията за експлоатация на Вашия моторен трион STIHL. Видеата се отнасят само примерно за даден моторен трион. Ето защо други типове моторни триони могат да имат други елементи за управление. Затова преди използване на Вашия моторен трион се запознайте с уреда, прочетете внимателно инструкцията за експлоатация и при въпроси се обърнете директно към Вашия дилър.

Още повече за любителите на техниката