Стартиране на моторна коса STIHL

Всички наши моторни коси и храсторези се стартират лесно, но процесът е различен в зависимост от модела. Ние ще Ви обясним процесите на стартиране.

Мъж със защита за ушите и лицето е готов да стартира бензинова моторна коса STIHL FS 56 R в градина

Обзор: Стартирането на моторна коса STIHL

  • Стартирането на моторна коса STIHL може като процес да варира в зависимост от модела.
  • Преди стартиране е необходимо да се прочете подробно инструкцията за експлоатация.
  • Едва след успешен процес на стартиране моторната коса може да се повдига.
Мъж със защита за лицето коси моравата в градина с акумулаторната моторна косачка STIHL FSA 60

Как да стартирам моторна коса? – разяснено стъпка по стъпка

Косенето с моторната коса е ефикасно и бързо. За да сте добре подготвени: Запознали сте се с инструкцията за експлоатация. Работната среда е обезопасена и проверена и Вие носите работно облекло. Тогава можете да стартирате работа с моторната коса.

Стартиране на акумулаторна моторна коса

Стартиране на електрическа моторна коса

Процес на стартиране по примера на моторната коса FS 91 

Процесът на стартиране на FS 91 е съпоставим със стартирането на моторните коси FS 80, FS 85, FS 87, FS 100, FS 120, FS 130 и FS 250.

Стартирането на моторната коса STIHL FS 56 C-E в обзорно представяне 

Процесът на стартиране на FS 56 C-E е съпоставим със стартирането на моторните коси FS 40 и FS 50.

Стартирането на моторната коса STIHL FS 38 в обзорно представяне

Процесът на стартиране на FS 38 е съпоставим със стартирането на моторните коси FS 45 и FS 55 C-E.

Указание

Нашето ръководство може да се разглежда само като допълнение към инструкцията за експлоатация на Вашата моторна коса STIHL. Видеата, изображенията и описанията се отнасят само примерно за определена моторна коса. Поради това други типове моторни коси могат да имат други елементи за управление. Затова преди използването на Вашата моторна коса се запознайте с уреда, прочетете подробно инструкцията за експлоатация и при въпроси се обърнете директно към Вашия оторизиран дилър.

Инструкции за експлоатация за моторни коси STIHL

Тук можете удобно да свалите инструкцията за експлоатация за Вашата моторна коса STIHL.

Още повече за любителите на техниката