Изтегляне от пазара на RMA 235

STIHL изтегля от пазара ограничено производствено количество от модела акумулаторна косачка STIHL RMA 235.0

Вайблинген, 27.11.2023 г.

STIHL MSA 300 C cordless chainsaw with guide bar Light 04

Извършените проверки са показали, че при част от машините не са спазени нормативните предписания за времето на спиране на ножа.

Поради това може да съществува повишена опасност от нараняване за потребителя.

Като отговорен производител STIHL взе решение да изтегли от пазара потенциално засегнатите машини. В рамките на това изтегляне от пазара потенциално засегнатите машини ще бъдат проверени и при необходимост ремонтирани.

Този проблем се отнася потенциално за машините със следния диапазон засегнати серийни номера.

Каталожен номер  Обозначение Серийни номера
6311-011-1410

RMA 235.0 (INT1) акумулаторна косачка 

949130563-949131104

949122729-949123269

6311-011-1411

RMA 235.0 (INT2) акумулаторна косачка 

949131131-949131671

949131920-949132460

949132488-949133007

949122161-949122703

6311-011-1407

RMA 235.0 (RoW) акумулаторна косачка 
949131699-949131908

Ако притежавате потенциално засегната акумулаторна косачка STIHL RMA 235.0, Ви молим незабавно да преустановите употребата на машината.

Моля, свържете се с Вашия специализиран дилър на STIHL относно проверката и евентуално налагащ се ремонт. Тази проверка и евентуално налагащият се ремонт ще бъдат извършени безплатно за Вас.

Молим за Вашето разбиране за тази предпазна мярка. В интерес на Вашата собствена безопасност е да се съобразите непременно с нея.

При въпроси на Ваше разположение е Вашият специализиран дилър на STIHL.
Намерете специализиран дилър на STIHL тук