Безопасна работа с моторен трион

Безопасна работа с моторен трион

Вашата безопасност при работа и боравене с моторен трион е основна тема на нашата ежедневна развойна дейност; Вашият моторен трион STIHL е оборудван със специално разработени предпазни приспособления. Освен това, когато работите с моторен трион е наложително да се носят изброените по-долу лични защитни средства.

Но не забравяйте, преди да започнете да работите: личното защитно облекло и подходящите аксесоари не могат да заместят внимателната и безопасна техника на работа.
За това моля, първо да прочетете инструкцията за експлоатация на моторния трион и след това да започнете да режете с него!

Забележка:

STIHL предлага богат асортимент продукти за Вашата лична защитна екипировка. За допълнителна информация, моля обърнете се към Вашия дилър на STIHL и VIKING.