Бърза връзка

Бързо сглобяване и разглобяване без инструмент

Бърза връзка

Бързата връзка дава възможност за бързо разглобяване на КомбиСистемата на две удобни за транспортиране и съхранение части без помощта на инструмент, както и за също толкова бързото им сглобяване. На бързата връзка закачате избрания от Вас КомбиИнструмент.

Предимства

  • Многобройни възможности: комбинации за различни области на приложение
  • Лесен монтаж: бърза подготовка на уреда за експлоатация - без помощта на инструмент
  • Компактно транспортиране: разглобена на две части КомбиСистемата може да се събере в багажника на всеки автомобил
  • Лесно съхранение: изключително компактна, тъй като се разделя на две части
  • За различни области на приложение: можете да избирате КомбиДвигател в зависимост от целта на използване и мощността, която Ви е необходима

Ето как функционира

Първо поддръжка на тревните площи, после обрязване краищата им покрай алеи, бордюри и тротоари, след това подрязване на храсти, жилави треви и други растения в близост до земята? Ще се справите с всичко това безпроблемно, тъй като смяната на КомбиИнструментите е много комфортна. Съединителната муфа се разхлабва чрез развиване на крилчат винт и уредите се разделят на две компактни и удобни за транспортиране части.

Иновативната бърза връзка позволява бързо и лесно използване на всички компоненти на КомбиСистемата. Можете да избирате между КомбиДвигатели с универсална кръгова ръкохватка или с лостова ръкохватка.