Окомплектоване на глави за косене

AutoCut C 25-2

Главата за косене AutoCut C има еднo гнездo за навиване на кордата като регулирането на кордата става по време на работа с уреда. За тази цел е необходимо горната част на главата за косене да се допре до земята, в резултат на което задържащият механизъм на кордата се освобождава и дължините на кордите се регулират в следствие на центробежната сила.

Окомплектоването с корда при AutoCut C е много лесно и бързо - тя не трябва нито да бъде отваряна, нито е необходимо предварително да се подготвят парчета корда с еднаква дължина.