Окомплектоване на глави за косене

AutoCut 25-2

Главата за косене AutoCut има двe гнезда за навиване на кордата като регулирането на кордата става по време на работа с уреда. За тази цел е необходимо горната част на главата за косене да се допре до земята, в резултат на което задържащият механизъм на кордата се освобождава и дължините на кордите се регулират в следствие на центробежната сила.