Характеристики на акумулаторните уреди

Следващите символи служат за описание на характеристиките на съответните акумулаторни уреди:

EC-технология STIHL

Работа в дъждовни условия

Употреба без средства за защита на слуха

Сменяема акумулаторна батерия