С STIHL на главозамайваща височина

Открийте уникални места

Вижте пътека между върховете на дърветата, която се вие на до 23 м височина сред смесена гора.