Директен избор на продукт: Лична защитна екипировка
Лична защитна екипировка на STIHL

Лична защитна екипировка на STIHL

За по-безопасна, по-удобна и по-ефективна работа

Предпазното облекло и екипировка не могат да предложат абсолютна защита от нараняване! Затова непременно спазвайте указанията за безопасност в инструкциите за употреба на Вашия моторен уред. Безопасността при работа е много важна за STIHL. Сигурността при работа с моторните уреди е гарантирана от най-модерна техника и високо качество. Допълнителна защита предлагат нашите аксесоари, които допълват оптимално техническите показатели за безопасност. Личната защитна екипировка на STIHL намалява не само опасността от нараняване, но предотвратява и рисковете за здравето, породени от климатичните влияния. Допълнителна информация можете да получите от Вашия дилър.