Директен избор на продукт: Шини

Rollomatic E, .325", 1,6 мм

Информация

Тялото на STIHL Rollomatic E се състои от три електрически заварени една с друга метални пластини като голяма част от материала на средната е отнет. Предимството: голяма стабилност, съчетана с ниско тегло. За да се покрие широкия спектър от изисквания на потребителите, шините STIHL Rollomatic E се предлагат в две модификации с различни по големина звездочки.

от 40,96 лв.*

Артикул

Цена

* Препоръчителна редовна цена с ДДС, валидна през 2023 г.

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Техн. данни

Rollomatic E, .325

Техн. данни

Техн. данни Стойност
Дължина на шината 32 см / 13",35 см / 14",37 см,40 см / 16",40cm/16",45 см / 18",50 см / 20"
Стъпка на звездочката .325",8,25mm/.325"
Ширина на канала 1,6 мм,1,6 мм / .063",1,6mm/.063"
Брой зъби на звездочката 11

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.