Директен избор на продукт: Вериги

.325" Micro 3 Pro, 1,3 мм

Режеща верига с висока производителност при рязане

Информация

Веригата със слаб обратен удар, заоблени ръбове на зъбите и гърбично водещо звено Micro 3 Pro предлага рязане с високо качество, съчетано с ниски нива на вибрации и се заточва лесно. Тя е добър избор за използване от потребители любители и селски стопани. Със стъпка .325“ и дебелина на водещите звена 1,3 мм е подходяща за използване при поваляне, кастрене, за рязане на дърва за огрев, както и за отглеждане на млади насаждения. Благодарение на по-тесния си срез с веригите .325“ Pro се постига до 20% по-висока производителност при рязане в сравнение с досегашните режещи вериги със стъпка .325" и същата дебелина на водещите звена.

от 22,61 лв.*

Артикул

Цена

* Препоръчителна редовна цена с ДДС, валидна през 2023 г.

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Техн. данни

Верига .325

Техн. данни

Техн. данни Стойност
Стъпка " .325
Дебелина на водещото звено мм 1,3
Дължина на шината 1(*) 32 см/13",37 см/15",40 см/16",45 см/18"
Брой на водещите звена 56,62,67,68,74

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.