Директен избор на продукт: Грес и почистващи препарати

Такаламит

За смазване на звездочката

Информация

Такаламит с универсално приложение. Туба: 225 г.

15,55 лв.*

Артикул

Цена

* Препоръчителна редовна цена с ДДС, валидна през 2022 г.

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Техн. данни

Такаламит

Техн. данни

Техн. данни Стойност
Срок на годност години 8

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.