Зарядни устройства STIHL

AL 101, AL 300 и AL 500

Зарядни устройства STIHL

Акумулаторните батерии на STIHL се зареждат или със стандартното зарядно устройство AL 101 или устройствата за бързо зареждане AL 300, респ. AL 500.

В сравнение със стандартното зарядно устройство AL 101 тези за бързо зареждане имат по-висока мощност на зареждане и активно охлаждане на батерията. AL 500 има възможност и да бъде закачан на стена.

За продължителна работа при професионална поддръжка на зелени площи се препоръчва редуващо се използване на две акумулаторни батерии.