Верига Rapid Micro Harvester (RMH)

Верига Rapid Micro Harvester (RMH) Верига със заоблен ръб на зъба с тясна, странично сплескана горна стена. Тясната странично сплескана форма на зъба намалява съпротивлението при рязане. Подсилените свързващи звена, водещи звена и нитове са настроени към високата задвижваща мощност на дърводобивните машини и произтичащото от нея високо натоварване на веригите Harvester.