STIHL постига рекорден оборот и се фокусира върху технологично лидерство в два пазарни сегмента

Прес информация за компанията

STIHL постига рекорден оборот и се фокусира върху технологично лидерство в два пазарни сегмента Zoom

Вайблинген, 25.04.2023

 

 • STIHL се стреми към челна позиция на пазара на акумулаторни уреди
 • STIHL ще инвестира в бъдещата жизнеспособност на бензиновите продукти и ще се съсредоточи върху е-горивата
 • Икономическите и геополитически предизвикателства забавят ръста на продажбите

 

Групата STIHL завърши поставилата предизвикателства фискална 2022 г. с рекорден оборот от 5,5 милиарда евро, което се равнява на ръст от 8,6 % спрямо предходната година. Като международен бизнес, компанията генерира 90 процента от оборота си извън вътрешния си пазар в Германия. Покачването бе отдадено по-конкретно на валутните ефекти, корекциите в цените, свързани с инфлацията и засиленото търсене на професионални продукти с по-високи цени. Като се изключат валутните ефекти, ръстът на оборота би бил 3,1 процента. Към 31 декември 2022 г. в групата STIHL работят 20 552 души, което е увеличение от 2,3% спрямо 2021г. Михаел Трауб - Председател на Управителния съвет на STIHL, казва: "Продажбите ни останаха високи през фискалната 2022 г. Забелязахме обаче лек спад в търсенето в сравнение с високия растеж през предходната година. Това е така, защото 2022 г. беше силно повлияна от икономически и геополитически предизвикателства, като нарушени вериги за доставки, недостиг на материали, войната в Украйна, енергийна криза и инфлация – нещо, което усетихме и по отношение на търговските резултати." Ръстът в продажбите беше забавен от различни фактори, включително слабо икономическо представяне на основните пазари в САЩ и Западна Европа, намаляваща покупателна способност и по-отчетливо изместване на потребителските разходи към други области на живота (като пътувания и хранене навън) в резултат на облекчени Ковид ограничения. Докато тенденцията към продукти, работещи с акумулаторни батерии, остана незасегната, групата STIHL отбеляза лек спад в сегмента на бензиновите уреди. Според Михаел Трауб: "Преминаването от бензинови към акумулаторни уреди е в разгара си. STIHL активно насочва тази трансформация, като се фокусира върху технологично лидерство и в двата пазарни сегмента. Ние последователно и систематично правим огромни инвестиции в технологията на акумулаторните продукти, като същевременно продължаваме да работим върху устойчивото и екологично усъвършенстване на нашите бензинови уреди."

 

Променено потребителско поведение, суша и затруднения в доставките забавят развитието на продажбите

Краят на повечето ограничения, свързани с Ковид, отслаби също и „ефекта на пашкула" - тенденция, при която хората си стоят вкъщи и се съсредоточават върху занимания като градинарство и подобряване на дома. Вместо това потребителите похарчиха повече пари за туризъм, културни събития и хранене извън дома, което се отразява и на глобалното развитие на продажбите на STIHL. Ефекти като слаб икономически растеж, инфлация и енергийна криза допълнително подсилиха сдържаността сред потребителите. В същото време ситуацията с предлагането на пазара през 2022 г. остана трудна поради недостиг на материали и затруднения в доставките, които проблеми бяха допълнително изострени от войната в Украйна. За да подобри способността си да доставя продукти и да увеличи производствените капацитети, STIHL инвестира 404 милиона евро в своите глобални производствени, дистрибуторски и логистични обекти.

Развитието на пазара на STIHL обобщено:

 • На своя местен пазар в Германия през 2022 г STIHL генерира ръст на продажбите и оборот от над 500 милиона евро. Търсенето беше високо сред професионалните потребители от горското стопанство, строителството, градинарството и озеленяването, както и сред частните клиенти.
 • Западна Европа почувства ефектите от сушата, инфлацията и промените в потребителското поведение. Съответно продажбите леко спаднаха, въпреки че търсенето на акумулаторни уреди се запази на нивото от предходната година.
 • Източна Европа, с изключение на Русия, се разви положително, въпреки трудната политическа ситуация. Почти всички пазари отбелязаха ръст на продажбите. Веднага след началото на войната STIHL спря да доставя моторни уреди STIHL в Русия и Беларус.
 • В Северна Америка акумулаторните продукти продължиха да набират популярност. Докато търсенето на работещи с акумулаторни батерии инструменти нарасна, продажбите на бензинови уреди леко спаднаха.
 • Пазарите в Латинска Америка се развиха положително, като Колумбия, Мексико и Аржентина дори отбелязват двуцифрени темпове на растеж.
 • Африка е важен бъдещ пазар за STIHL, но бе изправена пред големи предизвикателства като например сушата. Въпреки така трудните в общ аспект условия, продажбите в Южна Африка отново постигнаха нивото, наблюдавано през предходната година.
 • Като цяло в Азия се наблюдаваха положителни тенденции. В Китай - един от най-големите азиатски пазари - STIHL отбеляза двуцифрени темпове на растеж. Нарастващата степен на механизация в Индия също имаше положителен ефект върху развитието.
 • В Океания търсенето отбеляза спад спрямо предходната година, поради различни фактори, включително неблагоприятни климатични условия, висока инфлация и по-слаба икономическа активност.

STIHL се стреми към 80 процентов дял на акумулаторните продукти от продадените в цял свят уреди на STIHL до 2035г.

Работещите с акумулаторни батерии продукти представляват най-бързо развиващия се пазарен сегмент за STIHL. Днес продуктовата гама на STIHL включва повече от 80 акумулаторни инструмента за частни потребители и професионалисти, които представляват 20 процента от продадените в цял свят уреди на STIHL. До 2027 г. STIHL планира да увеличи този дял до поне 35 процента, с цел достигане на 80 % през 2035 г. “Целта е STIHL да заеме водеща позиция начело на пазара на акумулаторни уреди,” казва Михаел Трауб. “За това нашият основен приоритет по отношение на инвестициите е разработването и производството на иновативни и мощни акумулаторно-захранвани продукти.” Ключовите градивни елементи на усъвършенстването на акумулаторната технология на STIHL са зелено електричество, издръжливи акумулаторни батерии и зарядни устройства, както и електрически двигатели с висока ефективност. Работещи с акумулаторни батерии продукти на STIHL в момента се произвеждат в заводите на STIHL в Австрия и САЩ. От 2024 г. STIHL ще започне да произвежда акумулаторни уреди и в седалището на централата във Вайблинген, Германия, и в новия си завод в Орадя, Румъния.

 

Бензиновите уреди на STIHL днес вече са „готови за е-гориво“

Освен в акумулаторната технология, STIHL инвестира и в усъвършенстването на двигателите с вътрешно горене, особено по отношение на тяхната устойчивост. Михаел Трауб разяснява стратегията: “Съзнателно се фокусираме върху технологично лидерство в двата пазарни сегмента. Това е така, защото ние систематично привеждаме нашите действия в съответствие с нуждите на нашите клиенти. Захранваните с акумулаторни батерии инструменти са бъдещето. В същото време все още има много приложения и райони по света, които изискват продукти, задвижвани от двигатели с вътрешно горене. За тези клиенти ние разработваме визионерски и екологични решения.” За целта STIHL се фокусира върху био горива и е-горива. С MotoMix Eco, който е собствена разработка на компанията, STIHL вече пусна на пазара гориво, съдържащо до 10 процента възобновяеми суровини, като дървесни отпадъци от горското стопанство и неядливи части от растения. В сравнение със STIHL MotoMix, стандартното специално гориво за двутактови двигатели, MotoMix Eco спомага за намаляване на въглеродните емисии с най-малко 8 процента. Понастоящем STIHL прави крачка напред в областта на е-горива, които представляват синтетични горива, произведени от зелен водород и въглероден диоксид (CO2) с помощта на вятърна енергия и са практически въглеродно неутрални. Продуктите на STIHL и днес вече са готови за работа с е-гориво, т.е. всички уреди на STIHL с двигатели с вътрешно горене могат да се захранват с тези алтернативни, екологични горива без необходимост от технически промени. Благодарение на е-горивата дори 10- или 20-годишни верижни триони, както и всички други моторни уреди на STIHL, могат да работят практически без въглеродни емисии. Намаляването на въглеродните емисии при използването на продукти с двигатели с вътрешно горене има незабавен ефект, без клиентите да трябва да инвестират в нови продукти. STIHL планира да постигне широкоразпространено използване на е-горива в своите уреди от 2027 г.

 

Централата на STIHL в Германия постига по-висок оборот

Немската централа, ANDREAS STIHL AG & Co. KG, постигна през 2022 г. рекорден оборот от 1,78 милиарда евро, което е ръст от 11,9 процента. Броят на служителите се е увеличил с 3,8% до 5968 души към 31 декември 2022 г., от тях 4210 са заети във Вайблинген, 486 във Фелбах, 246 в Лудвигсбург, 940 във Вайнсхайм и 86 във Виикс ам Ранден. Планирано е наемане на допълнителен персонал, като в момента в централата има свободни около 360 места, особено в технологиите на бъдещето като акумулаторни уреди, софтуер, ИТ и цифровизация. Капиталовите разходи на стойност от 136,4 милиона евро надвишиха амортизацията със значителна разлика благодарение на големи инвестиции в ново производствено оборудване и сгради, наред с други неща. Водещ проект, който трябва да бъде открит официално през юли 2023 г., е STIHL Brand World (Светът на марката STIHL) в централата на компанията във Вайблинген. Михаел Трауб казва: “STIHL Brand World е много повече от просто музей и вдъхва живот на марката STIHL. Също така ще предоставим цялостна платформа за знания за горите, тема, която е близка и скъпа на сърцата ни не само защото корените на STIHL са в горското стопанство, но и защото природата е основата, благодарение на която живеем и работим. Ето защо тя играе много важна роля в нашата стратегия за устойчивост.” В резултат на това посетителите на STIHL Brand World ще могат да научат много по теми като горската екосистема, девствените гори или устойчивото горско стопанство.

 

Нови продукти на STIHL за професионална и лична употреба

Освен новото поколение косачки роботи iMOW и разнообразието от нови продукти в акумулаторния сегмент, STIHL представя на пресконференцията и нови бензинови уреди. “Новите ни продукти подчертават още веднъж нашата цел да бъдем технологичен лидер на два различни фронта,” подчертава Председателят на Управителния съвет на STIHL.

Новото поколение роботизирани косачки STIHL iMOW ще бъдат налични точно навреме за предстоящия градинарски сезон. Отличаващи се с мощни литиево-йонни акумулаторни батерии, в комбинация с интелигентно функциониране и опции за зареждане, шестте нови косачки могат да се управляват интуитивно с помощта на новоразработеното приложение MY iMOW и са предназначени за тревни площи до 5000 квадратни метра.

Акумулаторната система AP на STIHL, която включва технология за 36-волтова литиево-йонна акумулаторна батерия, проектирана да отговаря на професионални стандарти, се разшири, и вече включва приблизително 40 уреда.

 • Акумулаторният уред за обдухване STIHL BGA 300 предлага както на професионалистите в градинарството и озеленяването, така и на общинските отдели за почистване на улици до 26 нютона сила на обдухване и изключителен комфорт при работа. Иновативната му система на STIHL за намаляване на шума намалява значително нивото на шум до под 94 децибела и осигурява по-приятно, съвместимо звуково изживяване.
 • В партньорство с производителя на автомобилно оборудване bott, STIHL разработи bott vario3 със стелажната система за микробуси STIHL. Базирано на стандартна стелажна система, решението може да бъде конфигурирано да отговаря на широка гама от затворени модели превозни средства за още по-голяма гъвкавост в управлението на енергията и зареждането. В зависимост от пакета, системата предлага до 56 слота за акумулаторни батерии за задните отделения на търговски превозни средства. Професионалистите в областта на градинарството и озеленяването, както и услугите за почистване и по поддръжка в публичния сектор получават превозно средство, което е проектирано да транспортира акумулаторни батерии от системата AP и дава възможност за зареждането им директно на работното място.

Акумулаторната система AK на STIHL, проектирана и предвидена за частни лица и малки предприятия като такива предлагащи услуги по почистване, също се разширява:

 • С акумулаторните верижни триони STIHL MSA 60 C-B и MSA 70 C-B се предлагат два уреда за поддръжка на терени, рязане на дърва и леки ръчни работи. Те са окомплектовани серийно с висококачествена режеща гарнитура, стартират се посредством бутон и убеждават с лесно управление.
 • Новите акумулаторни ножици за жив плет STIHL HSA 50 и HSA 60 дават възможност да се грижите както за големи, така и за малки живи плетове. С дължина на рязане от 50 сантиметра (HSA 50) и 60 сантиметра (HSA 60) — в комбинация с техните лазерно изрязани, заточени с диамантина и закалени ножове STIHL — помагат да се осигурят чисти разрези и бърз напредък при работа.
 • Уредът за обдухване STIHL BGA 60 осигурява до 15 нютона мощност на обдухване, за да направи лесно почистването на повърхности и пътеки. Въпреки високата си производителност, BGA 60 тежи едва 2,3 килограма. Дори с препоръчаната акумулаторна батерия AK 30 на STIHL, теглото му все още е само 3,5 килограма, което прави работата по-лесна от всякога.

Бензиновите триони STIHL MS 172, MS 182 и MS 212 са три нови модела за начално ниво. Оборудвани с STIHL 2-MIX двигател, който осигурява до 1,8 kW мощност в зависимост от модела, компактните и многофункционални верижни триони са предназначени, както за лична, така и за професионална употреба. У дома могат да се използват за рязане на клони в двора и градината или за рязане на дърва за огрев, докато професионалните експерти по градинарство и занаятчийство могат да ги използват за поваляне и кастрене на малки дървета или изграждане на конструкции от дърво.

Хората, които обичат да прекарват времето си в градинарство или сред природата, се нуждаят от подходящо оборудване, не само по отношение на инструментите, но и на облеклото, което носят. Затова сред фен артикулите с марка STIHL се предлага например ефективна защита от кърлежи, благодарение на специална технология против насекоми, вградена в новите чорапи за носене с ботуши „Worker“, която отблъсква насекомите, без да ги убива или наранява. В тази група продукти STIHL предлага и нови детски играчки, като работна маса с детски размери, изработена от дървесина, сертифицирана от Съвета по стопанисване на горите (FSC).

 

Световно първенство STIHL TIMBERSPORTS® в Германия

Световният шампионат на STIHL TIMBERSPORTS® през 2023 г. в Щутгарт, недалеч от централата на немската компания във Вайблинген, се очаква да бъде незабравимо завръщане у дома. За първи път от 2013 г. и 2016 г., е планирано финалът на 18-ия сезон да се завърне в Porsche-Arena в Щутгарт на 3 и 4 ноември, когато повече от 120 екстремни атлети от над 20 нации ще се изправят едни срещу други, за да спечелят отборните и индивидуални Световни шампионски титли по дървосекачески спортове. С вече почти разпродадени билети и за двата дни, въпреки по-големия брой налични билети в сравнение с предходните години, търсенето на билети за събитието показва колко дълго хората са чакали състезанието най-накрая да се върне у дома. Преди това 16 изключителни атлети от близки и далечни страни ще дадат начало на сезона в холандския град Ротердам на 10 юни на състезанието за Световния трофей, най-трудният турнир от сериите STIHL TIMBERSPORTS®. Различни национални първенства по света ще допълват календара на събитията.

 

Портрет на компанията

Групата STIHL разработва, произвежда и продава моторни уреди за горското и селското стопанство, както и за озеленяването, строителството и за лична употреба в двора и градината. Асортиментът се допълва от дигитални решения и сервизни услуги. Продуктите се продават основно чрез специализирана дилърска мрежа, предлагаща сервизно обслужване, и собствени онлайн магазини на STIHL, които през следващите години ще бъдат разширени и в международен мащаб, посредством 42 собствени дъщерни и маркетингови дружества, близо 120 вносителя и повече от 55000 дилъра в над 160 страни. STIHL произвежда в цял свят в 7 държави: Германия, САЩ, Бразилия, Швейцария, Австрия, Китай и Филипините. От 1971г STIHL е най-продаваната марка моторни триони в света. Компанията е основана през 1926г със седалище във Вайблинген близо до Щутгарт. С 20 552 заети в цял свят през 2022г STIHL постигна оборот от 5,5 милиарда евро.

Информация за АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД, е част от Немската група STIHL, която е световен лидер в производството на моторни триони, градинска техника, както и на богата гама уреди за почистване. Представителството у нас е основано през 2005г и продава пълната гама от продуктите STIHL в България само посредством изградена специализирана търговска мрежа с близо 150 дилъра и почти 190 магазина в цялата страна. От 2006 г. административно-складовата база на фирмата е на бул. „Ботевградско шосе“ № 431, гр. София. Понастоящем екипът на АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД наброява 19 души, което е 5,6% ръст спрямо 2021г.

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД завършва фискалната 2022 г с рекордeн оборот от 37,645 хиляди лв., което представлява 14.6% ръст спрямо предходната година. 100% от оборота на компанията се формира от продажби към дилъри в България.