Прецизно рязане

Четвърта дисциплина

В дисциплината Прецизно рязане състезателите трябваше да отрежат шайби от два трупа без да повредят дъските, поставени под тях. Дебелината на шайбите отново трябваше да е между 3 и 8 см като те трябваше да бъдат отрязани под прав ъгъл спрямо надлъжната ос на трупа. В края на стволовете имаше ограничители, така че участниците да не могат да отчупят шайбите със завъртане на шината, преди да са напълно отрязани. Освен това дъските под трупите бяха засипани със стружки.

Съдиите оценяваха времето за отрязване на двете шайби, перпендикулярността на ряза и прецизността на разреза. По последния показател участниците получаваха точки само, ако веригата не е наранила дъската, а за максимален брой точки бе необходимо да са отрязали напълно шайбата без да повредят дъската. 

Наказателни точки се начисляваха при отрязване на шайба, чиято дебелина е извън определените граници или ако състезателят умишлено отстрани стърготините от дъската.

Най-добре в тази дисциплина се представи отново Иван Каменов от УОГС - Бързия.