Монтаж на верига

Втора дисциплина

Монтаж на верига

При тази дисциплина състезателите трябваше да разглобят и сглобят режещия апарат на техните моторни триони върху специално подготвена за целта маса. Участниците можеха да не носят защитни ръкавици, защитно облекло, каска или средства за защита на лицето и слуха, но задължително трябваше да са с панталони със защита от срязване и защитни обувки, както и да имат под ръка комплект за първа помощ.

Точки се присъждаха за време за изпълнение, което се отчиташе автоматично чрез светлинно табло, а се отнемаха при изпускане на веригата или на фиксиращите гайки, ако шината не е завъртяна или има хлабина между шината и веригата, както и ако състезателят се нарани, докато изпълнява упражнението като при нараняването се предизвика кървене.   

Най-добре се справи Ахмед Терзийски от СИДП - Шумен.