Катализатор

Катализатор

STIHL е първата компания, която още през 1988г. разработва катализатор за моторни триони. Той намалява съдържанието на вредни емисии в изгорелите газове с 80%. Катализаторът не изисква поддръжка и не оказва влияние върху работата на машината в различни работни положения. Ще разпознаете уредите STIHL с вграден катализатор по буквата "D" в обозначението на модела.

Ето как функционира
Катализаторът намалява вредните съставки в изгорелите газове посредством химична реакция, така нареченото доизгаряне. Този процес се стимулира чрез специално покритие от благородни метали. Преминавайки през него изгорелите газове доизгарят.

Доизгаряне
Въпреки че при процеса на доизгаряне се достига температура до 1000°C, функцията и температурата на двигателя не се влияят от това благодарение на специалния двустенен шумозаглушител.