Гориво-смазочни материали VIKING

Гориво-смазочни материали VIKING

Моторните горива VIKING имат минимално съдържание на опасни вещества като бензол, ароматни въглеводороди или сяра. В резултат на това и съдържанието на вредни вещества в отпадните газове е значително намалено.

Висококачествените моторни масла могат да бъдат използвани с всички модели бензинови косачки, трактори за косене или градински дробилки.

Ако имате други въпроси, свързани с гориво-смазочните материали на VIKING, моля обърнете се към Вашия дилър.

Запазваме си правото на промени в техниката и асортимента. За допълнителна информация, моля, обърнете се към Вашия дилър.