ElastoStart

Лесно стартиране

ElastoStart
Специалната ръкохватка спомага за ефективно стартиране с намалено съпротивление, което чувствително улеснява запалването на машината. Вграденият омекотяващ елемент поема усилието, предавано при изтегляне на въжето.

При запалване на двигател с вътрешно горене, вследствие на компресията, възниква съпротивление, което натоварва мускулите и ставите. Омекотяващият елемeнт в специалната ръкохватка ElastoStart намалява усилието при запалване, което улеснява стартирането.