Инструкции за употреба

В случай, че знаете точния модел на уреда си, можете да търсите директно неговата инструкция за употреба.

В полето "Търси" напишете модела на машината си, например „MS 441“ или „FS 240“. Името на модела е написано на табелката на Вашия уред.

УСЛУГИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ДИЛЪРИ НА STIHL