Средства за защита на слуха за професионални и лични нужди

Използвайте подходящи средства за защита на слуха, когато е шумно при професионални и лични дейности. Тук обясняваме какво трябва да имате предвид при избора и употребата им.

Антифони за професионални и лични нужди

Защо защитата на слуха е важна по време на работа

Независимо дали става въпрос за уред за издухване на листа, моторен трион или ножица за жив плет – работата с моторни уреди може да бъде шумна. Обаче нашият слух е чувствителен и не трябва да бъде излаган на прекалено силни шумове. Който работи в градината или в гората не винаги може да избегне шума.  

За да предпазите слуха си от прекалено силно и продължително шумово натоварване и да предотвратите последващи увреждания, е необходимо да носите защита на слуха при шумни дейности - независимо дали в градината или на строителни прощадки, както и в промишлени и занаятчийски предприятия.

Но шумът не е еднакъв. Освен силата на звука, от значение е винаги и разстоянието от източника на шум. Така има разлика дали - както е при ножицата за жив плет - двигателят по време на работа се намира непосредствено до ухото или, както при косачката, е на разстояние повече от един метър. Затова е важно при избора на правилната защита за слуха да знаете изобщо колко шум достига директно до ухото.

В инструкциите за работа с нашите градински и работни уреди ще намерите две стойности: Нивото на звукова мощност обозначава непосредствената сила на звука на самия уред, докато нивото на звуково налягане се отнася за стойността, която действително достига до потребителя. Двете стойности са посочени в децибели (dB).

Защита на слуха при лична работа

Какви средства за защита на слуха има?

Съществуват две основни форми: Тапи за уши и антифони. Важно е следното: Защитата е идентична – няма принципни различия в изолирането на шума. Двете форми на защита на слуха междувременно са налични в различни модификации за различни цели на употреба. Те могат също така да се комбинират с други елементи от личното предпазно облекло (ЛПО), като например каска или предпазител за лице. 

За коя форма – тапи или антифони с капсули– в крайна сметка ще вземете решение, зависи изцяло от Вас. Обикновено изборът е за защитата, с която се чувствате най-комфортно.

Тапи за уши

Тапите за уши често се използват в заводски и производствени халета, където трябва да се носят за по-дълъг интервал от време. Предимството на тапите: Много хора възприемат носенето на тапи в такава среда като по-приятно, защото ушите не се изпотяват и не е необходимо защитата на слуха често да бъде сваляна и поставяна отново.

Тапите за уши са изработени най-често от конусообразна полиуретанова пяна и могат лесно да се въвеждат в ушния канал. Чрез дълбоката позиция те постигат добри стойности на заглушаване. Тъй като не се носят отвън на главата, тапите при това са по-комфортни за хора, носещи очила, отколкото антифоните.

Специални форми представляват тапите за уши със свързваща лента или скоба, респективно индивидуални отливки, адаптирани за ушния канал на потребителя.

Антифони

Антифоните представляват приставки, които изглеждат като дебели слушалки. Капсулите обикновено са закрепени към скоба за глава или монтирани на предпазната каска. Принципът на заглушаване е същият, както при тапите за уши. По време на работни почивки те могат лесно да се преместят нагоре или да се свалят.

Антифоните са подходящи за всички видове дейности на закрито и открито. Капсулите могат да се използват и при всякакви метеорологични условия. При ниски температури тази форма на защита на слуха дори има предимството, че по време на работа ушите остават топли.  

Принципно се препоръчва използването на антифони, когато защитата трябва често да се поставя и сваля, респективно когато се работи в замърсена среда. При замърсени със смола ръце, например при работа в гората, използването на капсули е по-хигиенично отколкото тапи за уши.  

Антифони с радиофункция или Bluetooth®, като например антифони STIHL Dynamic с Bluetooth® (BT)

Защита на слуха с Bluetoot

Доразработка на класическите капсули представява защитата на слуха с радиовръзка или с Bluetooth®. Модели като антифоните STIHL с Bluetooth® (BT) – DYNAMIC Sound позволяват от една страна комуникация с колеги по смартфон или чрез свързаната радиостанция. От друга страна тази защита на слуха разполага с функции за забавление: Музика чрез радио или стрийминг може да повиши мотивацията и да предотврати загубата на концентрация при монотонни дейности.

Комбинация от защита на слуха по време на професионална работа в гората

Комбинация на средства за защита на слуха

При екстремни звукови натоварвания можете да използвате едновременно тапи за уши и антифони. Така ще постигнете по-голяма шумоизолация. Обърнете внимание обаче, че отделните стойности не могат просто да се събират. Поради това използвайте само комбинации, разрешени от акредитирани европейски институти за изпитвания.

Избрани артикули за защита на слуха

За да е защитен Вашият слух по време на професионалната или личната работа, STIHL предлага избор от различни продукти в областта на защитата на слуха, като например антифони или тапи за уши.

От каква сила на звука трябва да нося защита на слуха?

При професионалните дейности има конкретни предписания относно нивото на шума, над което служителите се нуждаят от защита на слуха. Независимо дали в гората, на строителната площадка или в сферата на комуналните дейности– граничните стойности са определени в Регламента за защита от шум и вибрации при работа.

  • Съобразно с това, сила на звука под 80 dB не е проблематична.

  • Долната гранична стойност е 80 dB. При шум над този праг трябва да се носи защита на слуха.

  • Горната гранична стойност е 85 dB. Ако шумът достигне това ниво е задължително да се носи защита на слуха.

Защита на слуха при професионална работа в гората

Кога е целесъобразно да се носи защита на слуха при извършване на лична работа?

Защита на слуха при лична работа в градината

По време на лична работа, например при поддръжка на градината или при рязане на дърва за огрев в гората, също може да стане много шумно. Някои бензинови моторни триони, бензинови моторни коси или бензинови ножици за жив плет могат да произвеждат шумове от над 100 dB, което е ниво на шум, сравнимо с това по време на рок концерт. Електрическите модели достигат нива от 85 до 100 dB. Това е съпоставимо приблизително с шума от главен път. 

Добре е да се знае: Най-слабият шум възниква когато използвате акумулаторни уреди. Акумулаторният уред за издухване на листа произвежда приблизително между 60 и 80 dB шум, акумулаторните тримери и акумулаторните ножици за жив плет достигат подобни стойности.

Защита на слуха при лична работа в градината

Ето защо на въпроса дали при извършване на лична работа в градината или в гората трябва да носите защита на слуха, не може да се даде общ отговор. Решаваща е индивидуалната сила на звука на уреда. Нивото на звуково налягане, което трябва да се отчете при избора на защитата на слуха, ще намерите в инструкциите за употреба на всички уреди STIHL. Стойностите са посочени за типичната употреба и отговарят на действителната сила на звука при ухото.

Съвет от STIHL: Дори и за личните дейности да няма предписания, подобни на Наредбите за безопасна работа, те все пак предоставят отлична помощ за ориентация. Това означава: Още от 80 dB се препоръчва да носите защита на слуха, за да предпазите слуха си по най-добрия начин.

Инструкция: Така ще изберете правилната защита на слуха за Вашите дейности

Съвет от STIHL: Подходящата защита на слуха от STIHL ще намерите съвсем лесно по този начин: Всички модели с допълнението "Concept" са оборудвани със скоба, а при вариантите с допълнително "F" тя може да се сгъва. Моделите с обозначението "BT" разполагат с Bluetooth® свързаност.

Поддръжка и почистване на средствата за защита на слуха 

За да може защитата на слуха да изпълнява функцията си дълго време е необходимо да обърнете внимание на правилното боравене с нея:

  • Почистване

След работа отстранете натрупания прах и течности и се уверете, че средството за защита на слуха може хубаво да изсъхне.

  • Поддръжка

Ако антифоните се използват често, трябва редовно да се сменят хигиенните комплекти, състоящи се от уплътнителни пръстени и дунапренени възглавнички. Признаци за необходимост от подмяна са промени във формата, пукнатини, счупвания или деформирана скоба.

  • Съхранение

Съхранявайте  средството за защита на слуха в чиста, суха, не прекалено топла и защитена от пряка слънчева светлина среда.

Обобщение за избора на правилната защита на слуха 

  • Много работни и градински уреди произвеждат високо ниво на шум, от което трябва да защитите слуха си.
  • Както при професионалната работа, като например на строителната площадка или в гората, така и при личните дейности е препоръчително да се носи подходяща защита на слуха.
  • Тапите за уши и антифоните предоставят еднакво добра и сигурна защита. Каква форма ще изберете, зависи най-често от Вашите предпочитания.
  • Необходимата за Вашата защита на слуха стойност на шумозаглушаване ще установите с помощта на SNR, респективно HML стойностите. Тези данни ще намерите в инструкцията за работа с Вашия уред.