Класове на защита от срязване: висока безопасност за оптимална работа

Безопасна работа с моторния трион: Правилната защита от срязване прави това възможно. Тук ще намерите най-важната информация.

Общ преглед: Класове на защита от срязване

  • Съществуват 4 класа на защита от срязване от 0 до 3.

  • Всеки клас на защита от срязване предоставя характерна за него защита.

  • Клас на защита от срязване 1 е стандартът при класовете на защита.

  • В STIHL има различни облекла със защита от срязване.

  • Винаги носете по време на работа Вашата лична предпазна екипировка в съответствие с инструкцията за употреба и обърнете внимание на таблицата с размерите.

Защита от срязване: основите за всички случаи

Работното облекло с функционалност за защита от срязване винаги следва основно един и същ принцип: Става дума за това, работещият моторен трион да бъде спрян в хода му, когато верижният трион влезе в досег с облеклото със защита от срязване. 

В панталоните, якетата и обувките със защита от срязване на STIHL са преработени за целта специални високотехнологични влакна. Тези влакна са много дълги, гладки и преди всичко много устойчиви на разрязване и скъсване. Те са гладко разположени на няколко слоя директно под горния материал на облеклото със защита от срязване. Ако режещата верига на моторен трион влезе в съприкосновение с тези влакна, тя издърпва светкавично бързо дългите, здрави влакна. Те се увиват около задвижващото колело на режещата верига и така я спират за части от секундата.

В ботушите със защита от срязване на STIHL се използват допълнително и спиращи подложки. Защитата от срязване в ботушите за работа с моторен трион преминава по цялата предна част на крака, включително и езика на обувката. Чрез подложката разрязването на материала в случай на опасност се забавя значително. Освен това в ботушите със защита от срязване на STIHL са монтирани стоманени бомбета, които могат да задържат ефективно режещата верига.

Двама горски работници в предпазно облекло STIHL с конферентна система STIHL ADVANCE ProCOM

Защитното облекло на STIHL разполага с многобройни функции, за да Ви предпазва ефективно както при извършване на лични дейности, така и в професионалната сфера. Отделните характеристики на защитното облекло на STIHL, като защита от срязване, кройка и особености на материала, са посочени чрез прикрепени към продукта символи.

Панталон за защита срещу срязване STIHL в сиво и оранжево с пиктограма за моторен трион за клас на защита срещу срязване 1

Класове на защита от срязване: Кратко обяснение


Не всяка екипировка със защита от срязване е подходяща в еднаква степен за всеки потребител. За да внесем повече яснота, облеклото със защита от срязване е разделено в класове на защита от срязване съгласно стандартите EN 381 или EN ISO 11393. При това трябва да бъдат посочени клас на защита от срязване и формата на защитената област. 

Класовете на защита от срязване 0 до 3 дават информация за това каква скорост е допустимо да има моторният трион към момента на допир със защитната екипировка. За целта подплатата на облеклото със защита от срязване трябва да остане напълно неповредена.

Класовете на защита от срязване

Пиктограма за клас на защита срещу срязване 1 под формата на защитен щит с верижен трион

Защита от срязване съгласно EN ISO 11393

Облеклото със защита от срязване се състои от най-често ексклузивно за STIHL разработени материали и се проверява от най-реномираните европейски 
институти за изпитвания SMP или KWF.

Защитата от срязване има няколко слоя и е дишаща. Ако режещата верига допре защитния пакет, тя откъсва много влакна, които оказват съпротивление на веригата и блокират водещото колело. Това спира веригата и намалява значително риска от нараняване. Следната пиктограма отличава продуктите със защита от срязване на STIHL:

 

Панталоните със защита от срязване обикновено осигуряват достатъчна защита от порезни наранявания. 100%-ова защита обаче не съществува. При по-високите класове защита се повишават ергономичното и термично натоварване. 

 

Между другото: Тъй като инцидентите най-често се случват при спираща режеща верига и с това при относително ниска скорост, класовете на защита от срязване са само ориентировъчни стойности. Обстоятелства като например индивидуалната острота на веригата, нейното опъване или ъгълът на стъпката при удара не могат да бъдат взети под внимание в стандартизираните тестове, с които се определят класовете на защита от срязване.

Изображение на верижен трион като пиктограма за клас на защита срещу срязване 1 без стандарт

Клас на защита от срязване 1 без норма

Изображението на символа без предпазен щит около него (вижте клас на защита от срязване 1) означава, че облеклото със защита от срязване е проверено, позовавайки се на EN ISO 11393, в съответен институт за изпитвания. Предпазният щит не се изобразява, тъй като за този продукт няма изрично нормативно изпитване. 

 

Съблюдаване на техниката на работа

Личната предпазна екипировка не замества безопасната техника на работа. Затова задължително трябва да се спазват инструкциите за употреба на защитната екипировка и на моторния уред, както и съответните национални разпоредби за предотвратяване на злополуки.

Каква защита от срязване за какъв вид работа е подходяща?

Всеки от класовете на защита от срязване е предназначен за собствено приложение. Като основно правило може да се каже следното:

  • Клас на защита от срязване 1 обикновено е подходящ за работа в гората и около дома
  • По-високите класове на защита от срязване са подходящи преди всичко за използване в спешни ситуации за по-неопитни ползватели като например Техническа служба за помощ или пожарна команда. 

Подходящото предпазно облекло за работа с моторен трион STIHL

Защитно облекло срещу срязване при STIHL

При STIHL ще откриете цялото облекло за защита от срязване, от което се нуждаете, за да си осигурите добра защита при работа с моторен трион.

Нашата гаранция за безопасност: KWF изпитване на защитата от срязване

Кръгло зелено лого за професионалисти в KWF

KWF-Profi

Знака за изпитване "KWF-Profi" получават горско-технически работни средства, които отговарят на стандартите за безопасност при професионална работа в гората.

Кръгло бяло лого със зелена рамка за KWF стандарт

KWF-Стандарт 

Под "KWF-Стандарт" попадат продукти, които например са проверени и са подходящи за използване в селското стопанство или в ландшафтната поддръжка.

Кръгло синьо лого за KWF теста

KWF-Тест

С отличителния знак "KWF-Тест" се обозначават продукти, които са тествани успешно за определени технически характеристики.

Поддръжка на защитата от срязване

Въпреки, че тя не се "надрасква" – екипировката със защита от срязване е изложена на постоянно натоварване и замърсяване. Затова не пропускайте редовното почистване на облеклото.