Почистване на верижен трион: Инструкция стъпка по стъпка

Вашият моторен трион също се нуждае от редовна поддръжка! Научете как да почистите верижния си трион с тези лесни стъпки.

Материал за почистване на верижен трион STIHL

Причини, поради които трябва да почиствате верижния си трион

При всяка употреба Вашият моторен трион е подложен на натоварване. Остатъци от растения и смола залепват на верижния трион, режещите вериги се изтъпяват с времето и върху отделните компоненти се отлага прах. Ако не отстранявате мръсотията, тя ограничава дългосрочно функционалността на моторния трион. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЕРИЖЕН ТРИОН: ИНСТРУКЦИЯ

Отделяйте редовно време за почистване на Вашия моторен трион. Така ще запазите неговата безупречна производителност. При това има някои особености при поддръжката на акумулаторни, електрически и бензинови верижни триони, които трябва да се вземат под внимание.

Преди да почистите Вашия верижен трион, се изисква следната подготовка:

Отворен бензинов верижен трион STIHL MS 462 C-M преди почистване

Упорити замърсявания

Проверете дали отворите за охлаждащ въздух са чисти и ги почистете, ако е необходимо, с четка или въздух под налягане. Правилното функциониране на отворите за охлаждащ въздух е важно, за да се предпази двигателя от прегряване. Свалете капака на водещото колело и почистете зоната около него. Срещу особено упорити замърсявания използвайте разтворител за смола.

С редовно почистване предотвратявате преждевременното износване на водещата шина и режещата верига. За целта демонтирайте веригата и шината. Отстранете остатъците от масло и замърсяване от канала за подаване на масло, входящия отвор за масло и жлеба с помощта на шаблон за заточване. Висококачественият разтворител за смола е подходящ и в този случай. Можете да отстраните натрупалите се остатъци от материал с помощта на плоска пила или инструмент за сваляне на мустаци от шината.

За оптимална цялостна защита препоръчваме да използвате дългосрочно специалния препарат за почистване на STIHL. След почистването напръскайте Вашата режеща гарнитура с масло за поддръжка. 

В това видео представяме точните стъпки:

Монтирайте отново чистата и суха режеща гарнитура на верижния трион и поставете обратно капака на водещото колело.

Професионален съвет от STIHL:

Ако във Вашия навес за съхраняване на инструменти е наличен уред за сгъстен въздух, с него ще постигнете още по-добър резултат. По този начин отстранявате дори най-малките частици мръсотия. До следващата употреба винаги съхранявайте верижния си трион с предпазител на шината на сухо място. 

Преди спиране на работа

Междувременно и особено преди продължително прекъсване (от три месеца) е необходимо основно почистване на Вашия моторен трион. Първите стъпки при акумулаторни, електрически и бензинови верижни триони са еднакви:  

Почистване и допълнително заточване на режещата гарнитура

Демонтирайте водещата шина и веригата от корпуса. Почистете ги, както е описано по-горе. Проверете състоянието на двата компонента. Трябва ли режещите зъби да се заточват допълнително? На водещата шина се е образувало наслояване? Ако е така, отстранете го внимателно с плоска пила или инструмент за сваляне на мустаци от шината.

Получете допълнителни полезни съвети, като следвате нашата инструкция стъпка по стъпка за заточване веригата на Вашия верижен трион или оставете Вашата верига да бъде заточена професионално от наш квалифициран специализиран дилър

След почистване напръскайте водещата шина и веригата с масло за поддръжка и ги съхранявайте отделно от корпуса в прилежащия предпазител. 

Поддръжка с двойна функция

Разтворителят за смола STIHL предлага идеалното решение при упорита втвърдена смола и едновременно с това оптимална защита срещу ръжда. 

Почистване на корпуса

Отстранете праха и стружките от рязането от корпуса. Почистете зоната около водещото колело (вижте по-горе). Проверете дали отворите за охлаждащ въздух са свободни и ги почистете с четка или със сгъстен въздух. 

Пълнене на резервоара за смазочно масло

Време ли е за почистване на масления резервоар? Можете да направите това сами или да потърсите специализиран дилър на STIHL. При почистването може да откриете повреди. В този случай препоръчваме да се обърнете към специализиран дилър на STIHL, за да извърши техническото обслужване и ремонта. Ако използвате биологично смазочно масло за веригата, напълнете резервоара за смазочно масло до горе и го съхранявайте пълен. 

Почистване на масления канал

Проверете нивото на запълване в масления резервоар. Обикновено нивото на маслото намалява, когато работите с Вашия моторен трион. Ако това не е така, може да е налице неизправност в подаването на смазочно масло. За да отстраните това, почистете маслените канали на Вашия верижен трион или се обърнете към  наш специализиран дилър. 

ОСОБЕНОСТИ НА АКУМУЛАТОРНИТЕ И БЕНЗИНОВИТЕ МОТОРНИ ТРИОНИ

В допълнение към горепосочените стъпки трябва да спазвате следните мерки за почистване при акумулаторни и бензинови моторни триони:

Почистване на акумулаторен верижен трион

При акумулаторни уреди се изисква правилно съхранение на батерията:

Мъж стои пред сервиз с акумулаторен верижен трион STIHL със защита на шината
 • Почистете батерията с влажна кърпа. 
 • Съхранявайте я с ниво на зареждане от два светещи светодиода. По този начин ще избегнете дълбокото ѝ разреждане, което иначе  оказва вредно въздействие върху начина на работа и експлоатационния живот на батерията.
 • Съхранявайте батерията отделно от верижния трион и зарядното устройство. 
 • Забършете зарядното устройство също с влажна кърпа. Ако е необходимо, почистете електрическите контакти с четка. 

В следващото видео посредством MSA 300 ще Ви покажем как да почистите правилно филтъра от нетъкан материал на акумулаторен моторен трион:

Почистване на бензинов верижен трион

Препарат за почистване STIHL Varioclean до верижен трион STIHL на работна маса

Почистването на моторен трион, задвижван с гориво, е малко по-трудоемко. Обърнете внимание допълнително на следните детайли:

 • Изпразване на резервоара

Изпразнете резервоара за гориво на Вашия верижен трион на добре проветриво място. Остатъците трябва да се изхвърлят в съответствие с екологичните разпоредби чрез специални съоръжения за изхвърляне на отпадъци.

 • Празен ход на карбуратора

Изпразнете резервоара за гориво, включете уреда и оставете моторния трион да работи за кратко, докато вече няма бензин в резервоара и верижният трион се изключи на празен ход. Така предотвратявате залепването на мембраната в карбуратора. За основно почистване препоръчваме да се обърнете към специализиран дилър на STIHL.

 • Проверете запалителните свещи и изпомпващия отвор за охлаждащ въздух и ги почистете, ако е необходимо.
 • Почистете въздушния филтър

За да не спада с времето мощността на верижния Ви трион, почиствайте редовно въздушния филтър. Преди това го извадете от корпуса и го изтупайте. 

В следващото видео ще Ви покажем как да почистите основно HD2 филтъра на моторен трион:

За да имате поглед върху всички необходими мерки за почистване, сме ги обобщили в таблица. Ще я намерите заедно с други детайлни описания към отделните стъпки в инструкцията за експлоатация на Вашия уред.

Обобщение: Почистване на верижен трион

 • Редовната поддръжка осигурява безупречната функционалност на Вашия моторен трион.
 • Работете само с подходяща защитна екипировка. 
 • Почиствайте уреда след всяка употреба. Допълнително препоръчваме основно почистване преди зимното преустановяне на работа.
 • Съблюдавайте особеностите при почистването на акумулаторни и бензинови верижни триони.