Смяна на режещия инструмент на моторна коса

За успешна работа с моторна коса и храсторез режещият инструмент трябва да се подменя редовно. Тук ще обясним как става това.

Човек подготвя моторна косачка пред къща със зелена морава, за да смени режещия инструмент

Смяна на режещия инструмент на моторни коси с глава за косене

Смяна на режещия инструмент на моторни коси с метален режещ инструмент

УКАЗАНИЕ

Различен режещ инструмент, различни процеси: Моля, изберете кой режещ инструмент искате да монтирате. Обърнете внимание дали е монтиран правилния, разрешен за режещия инструмент предпазител. Правилния предпазител и коректния монтаж ще откриете в инструкцията за експлоатация.

Видео ръководства за смяна на режещия инструмент при моторни коси

Обобщение: Смяна на режещ инструмент при моторна коса

  • По време на работа носете подходяща лична предпазна екипировка и спазвайте указанията в инструкцията за експлоатация.
  • Приспособлението за закрепване на режещия инструмент трябва да сочи нагоре и разрешения за него предпазител трябва да бъде монтиран.
  • Блокирайте вала с дорник или отвертка.
  • При метален режещ инструмент: Поставете режещия инструмент върху притискащия диск, свържете притискащия диск и работния диск към вала и затегнете гайката.
  • При глава за косене: Монтирайте главата за косене с корда и я затегнете при блокиран вал.
  • Изтеглете инструмента и освободете блокирания вал.

Още повече за любителите на техниката