Данни на фирмата

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД
бул. Ботевградско шосе 431
1839 София
България

Телефон: +35929487111
E-Mail: info@stihl.bg

Представлявано от: Димитър Вълков и Йоахим Бурандт, заедно и поотделно
Съд по регистрация и регистрационен номер: Софийски градски съд, ф.д. № 2295/2005
ДДС номер: BG131400506

Банкови детайли:
Уникредит Булбанк
IBAN: BG70UNCR70001504758161
SWIFT/BIC: UNCRBGSF