Предупреждение за несъответстващи моторни триони

Все по-често на Европейския пазар под различни форми на търговия се наблюдава продажба на "несъответстващи уреди". Под "несъответствие" се има предвид неизпълнение на съответните законови изисквания и по-специално на нормите за вредни емисии и безопасност, които служат за защита на потребителите и околната среда.

Различни модели моторни триони се подлагат при признатия и независим немски орган за изпитване, оценяване на съответствието и сертифициране на горска и земеделска техника DPLF на всички тестове, на които трябва да издържи един такъв уред преди да бъде пуснат за продажба в държавите-членки на Европейския съюз. Тестваните машини не изпълниха законовите изисквания на хармонизираните европейски стандарти по отношение на нормите за вредни емисии и безопасност. Това води до много голяма опасност от нараняване на потребителя и трети лица, както и до негативно въздействие върху човешкото здраве и околната среда в резултат на недопустимо високите нива на вредни емисии. Бяха измерени и стойности многократно по-високи от законово допустимите гранични норми. В резултат на това в европейското правно пространство не се разрешава пускане на пазара на идентични несъответстващи машини – тези, които вече са на пазара, представляват сериозен риск.

Катастрофалните последствия се виждат ясно при директно сравнение с помощта на три примерно подбрани теста, на които бяха подложени един оригинален моторен трион STIHL MS 440 и един несъответстващ модел PowerHaus KW 6500. PowerHaus KW 6500 не само представлява опасност за клиентите, но той ги и заблуждава, тъй като наподобява оригинален продукт с характерното за STIHL цветово оформление и по този начин нарушава правата на марката по отношение на цветовата комбинация оранжево/светлосиво.