Правилният избор

Вериги и шини STIHL Harvester

Вериги и шини STIHL Harvester

Изборът на подходяща верига и шина е предпоставка за рентабилна работа. Резултатът от работа с дърводобивна машина - Harvester - зависи в голяма степен от конструкцията и мощността на задвижващия агрегат, състоянието на режещата верига и шината, както и техниката на работа. При това веригата и шината имат най-тежката задача и са компонентите, които в най-голяма степен влияят върху резултата от работата. За професионален дърводобив STIHL предлага оптимални за тази цел вериги и шини собствено производство.