STIHL Varioclean - специален почистващ препарат

STIHL Varioclean - специален почистващ препарат

Почистващ препарат, разработен специално за отстраняване на биологични замърсявания напр. смоли, масла или петна от трева от веригите, шините, ножовете, циркулярните дискове и корпусите на машините, както и от стоманени и магнезиеви отливки. Тензидите без съдържание на фосфати и органични разтворители са биологично разградими.

Артикул: Специален почистващ препарат

  • 0000 881 9400 (спрей-бутилка 500 мл)
Характеристики:
  • биологично разградими органични съставки (тензиди)
  • не съдържа фосфати
  • не съдържа разтворители
Tипични области на приложение:
  • шини, вериги, режещи инструменти, корпуси на машини
Действие:
  • отстранява органични замърсявания напр. смоли, масла и петна от трева
Указания за употреба:
  • Инструментите и уредите се напръскват с препарата, измиват се с вода и се подсушават с кърпа.
  • След това се напръскват с мултиспрея, за да се защитят от корозия.
  • При използване на препарата да се носят предпазни очила.