Режещи вериги STIHL Harvester

Режещи вериги STIHL Harvester

При ежедневна работа режещата верига Harvester е подложена на екстремно натоварване. Елементите на веригата постоянно са подложени на променливи сили на разпъване, които могат да причинят пукнатини и в крайна сметка да доведат до скъсване на веригата. С веригите Rapid Micro Harvester (RMH) и Rapid Micro Harvester Special (RMHS) STIHL разработи вериги за използване на дърводобивни машини, които издържат на високото натоварване на високомеханизирания дърводобив и убеждават със значително по-дългия си живот.