Окомплектоване на глави за косене

Polycut 20-3

Смяната на пластмасовите ножове на главата за косене PolyСut трябва да се извършва само при изгасен двигател.