Полезни съвети за работа с акумулаторни батерии

Полезни съвети за работа с акумулаторни батерии

Правилното обслужване на акумулаторните батерии е изключително важно за осигуряване на дългия им експлоатационен живот. Тук ще научите много полезни съвети за работа с тях:

Общи съвети

  • Пазете акумулаторната си батерия от влага, прегряване, пожар и преки слънчеви лъчи.
  • Използвайте акумулаторната батерия само при температури от -10 °C до +50 °C.
  • Акумулаторната батерия не бива да се използва от неинструктирани за работа с нея лица (напр. от деца).
  • За да се предотврати неволно задействане на двигателя, акумулаторната батерия трябва да се извади от уреда след приключване на работата.
  • Зареждайте акумулаторната батерия на STIHL само със зарядните устройства на STIHL и след като я заредите ги изключвайте от контакта.
  • Съхранявайте акумулаторната батерия в затворено и сухо помещение.
  • За да има батерията Ви оптимално дълъг живот и минимален саморазряд, се препоръчва да бъде съхранявана при температури от + 10 °C до + 20 °C.
  • В случай, че няма да използвате акумулаторната си батерия дълго време, напр. през зимния сезон, е добре да я съхранявате заредена на ок. 30% от капацитета ù. Заредете я до оптимално за работа ниво малко преди отново да използвате акумулаторния си уред.
  • Ако разполагате с резервна акумулаторна батерия, не я съхранявайте без да я използвате. Препоръчваме при работа да я редувате с другата батерия.
  • Не разглобявайте и не работете с неизправна или деформирана акумулаторна батерия. Тя трябва да бъде подменена, в случай че е повредена или дефектна. За тази цел се обърнете към Вашия дилър на STIHL..

Правилно зареждане на акумулаторните батерии на STIHL

Стандартно зарядно устройство AL 100

Стандартно зарядно устройство AL 100

По-малък заряден ток - по-бавно зареждане на батерията
Без въздушно охлаждане

Устройство за бързо зареждане AL 300

Устройство за бързо зареждане AL 300

По-голям заряден ток - по-бързо зареждане на батерията
С интегрирано въздушно охлаждане