STIHL изтегля от пазара за ремонт ограничено количество от модела моторен трион STIHL MS 391

Вайблинген, 25.02.2022

Изтегляне от пазара за ремонт на MS 391

STIHL установи аномалии по лост, който се използва в моторните триони MS 391. Проверки показаха, че не е изключено това да повлияе върху чувствителността на задействане на автоматичната спирачка на веригата.

Поради това в случай на обратен удар за оператора може да има повишен риск от нараняване.

Като отговорен производител STIHL реши да изтегли от пазара и подмени лоста на потенциално засегнатите машини.

Засегнати са определени машини от ограничен диапазон от серийни номера.

Диапазон от серийни номера:190993963 - 190994982 

В случай, че притежавате моторен трион MS 391, чийто сериен номер попада в посочения по-горе диапазон, Ви молим, незабавно да прекратите използването на машината.

Моля, свържете се с Вашия дилър на STIHL във връзка с подмяната на лоста. Този ремонт ще се извърши безплатно за Вас.

Молим за Вашето разбиране във връзка с тази предпазна мярка. Предприемете я непременно в интерес на собствената си безопасност.

При въпроси не се притеснявайте да се свържете с Вашия дилър на STIHL.

Намери дилър на STIHL