STIHL изтегля от пазара за ремонт ограничено количество от модела моторен трион MS 462

Вайблинген, 21.01.2022

Изтегляне от пазара за ремонт на MS 462

STIHL установи аномалии по лост, който се използва в моторните триони MS 462. Проверки показаха, че не е изключено това да повлияе върху чувствителността на задействане на автоматичната спирачка на веригата.

Поради това в случай на обратен удар за оператора може да има повишен риск от нараняване.

Като отговорен производител STIHL реши да изтегли от пазара и подмени лоста на потенциално засегнатите машини.

Засегнати са определени машини от два ограничени диапазона от серийни номера.

Диапазон от серийни номера 1:            
190996183 - 191007172         

Диапазон от серийни номера 2:            191027366 - 191027557

 

В случай, че притежавате моторен трион MS 462, чийто сериен номер попада в посочените по-горе диапазони, Ви молим, незабавно да прекратите използването на машината.

 

Моля, свържете се с Вашия дилър на STIHL във връзка с подмяната на лоста. Този ремонт ще се извърши безплатно за Вас.

Молим за Вашето разбиране във връзка с тази предпазна мярка. Предприемете я непременно в интерес на собствената си безопасност.

 

При въпроси не се притеснявайте да се свържете с Вашия дилър на STIHL.

Намери дилър на STIHL