STIHL изтегля от пазара показаните по-долу ръкавици

Изтегляне от пазара на определени модели ръкавици

При показаните по-горе ръкавици е възможно да не са спазени граничните стойности за полициклични ароматни въглеводороди (PAН).

Прекалено висока концентрация на PAН се счита за вредна за здравето и не може да бъде изключено носенето на потенциално замърсени ръкавици да представлява опасност за потребителя.

Като отговорен производител STIHL взе решение, да изтегли от пазара засегнатите модели (ръкавици STIHL DYNAMIC Vent, ръкавици STIHL ADVANCE Ergo MS, детски работни ръкавици STIHL CARVER и детски работни ръкавици STIHL / STIHL DYNAMIC Vent).

 

Закупили сте един или няколко чифта от показаните по-горе ръкавици от дилър на STIHL? 

Занесете ги обратно в магазина и сумата за закупуването им ще Ви бъде възстановена и без да представяте касова бележка.

 

Молим за Вашето разбиране във връзка с тази предпазна мярка и се надяваме, че ще я предприемете в интерес на собственото Ви здраве.

 

Намери дилър на STIHL