Вашият интерактивен консултант за избор на продукт

Виe избрахте

  1. 1. Вие избрахте област на приложение: Рязане на дърва Промени
  2. 2. Вие избрахте дейност: Селско стопанство и овощарство Промени

3. За какво основно ще използвате уреда?

  • Рязане на дърва за огрев Рязане на дърва за огрев
  • Строителство и вътрешни довършителни строителни и монтажни работи Строителство и вътрешни довършителни строителни и монтажни работи
  • Поддръжка на дървета и овощни насаждения Поддръжка на дървета и овощни насаждения
  • Прореждане и добив на дребноразмерна дървесина Прореждане и добив на дребноразмерна дървесина
  • Дърводобив при извеждане на главни сечи Дърводобив при извеждане на главни сечи