Вашият интерактивен консултант за избор на продукт

Виe избрахте

  1. 1. Вие избрахте област на приложение: Рязане на дърва Промени
  2. 2. Вие избрахте дейност: Професионална работа в гората Промени

3. За какво основно ще използвате уреда?

  • Отглеждане на млади насаждения Отглеждане на млади насаждения
  • Прореждане и добив на обли материали Прореждане и добив на обли материали
  • Прореждане и добив на средноразмерна дървесина Прореждане и добив на средноразмерна дървесина
  • Главни сечи и добив на едроразмерна дървесина Главни сечи и добив на едроразмерна дървесина