Вашият интерактивен консултант за избор на продукт

Виe избрахте

  1. 1. Вие избрахте област на приложение: Рязане на дърва Промени
  2. 2. Вие избрахте дейност: Градинарство, поддръжка на зелени площи и професионална поддръжка на дървета Промени

3. За какво основно ще използвате уреда?

  • Поддръжка короните на дървета / прореждане на дървовидни храсти Поддръжка короните на дървета / прореждане на дървовидни храсти
  • Поваляне и кастрене при отгледни сечи Поваляне и кастрене при отгледни сечи
  • Поваляне и кастрене при извеждане на главни сечи Поваляне и кастрене при извеждане на главни сечи
  • Строителство и дървени конструкции Строителство и дървени конструкции