Вашият интерактивен консултант за избор на продукт

Виe избрахте

  1. 1. Вие избрахте област на приложение: Поддръжка на зелени площи и гористи местности Промени
  2. 2. Вие избрахте дейност: Поддръжка на паркови и зелени площи Промени

3. За какво ще използвате уреда?

  • Довършителни работи около дървета, покрай алеи и стълби
  • Косене по склонове
  • Отстраняване на храсти
  • Косене на жилави плевели
Препоръчани продукти