Вашият интерактивен консултант за избор на продукт

Виe избрахте

  1. 1. Вие избрахте област на приложение: Поддръжка на зелени площи и гористи местности Промени
  2. 2. Вие избрахте дейност: Поддръжка на гористи местности Промени

3. За какво ще използвате уреда?

  • Отстраняване на дървовидни храсти
  • Косене на дебела, сплъстена трева
  • Косене на жилави плевели
  • Прочистване на горски насаждения и култури
Препоръчани продукти