STIHL

Съгласие за препращане на лични данни

Съгласен съм, АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД (STIHL България) да изпрати данните ми за контакт, както и моето искане до посочения от мен или определения от STIHL България дилър. Предаването на данните се извършва само за целите на установяване на контакт с дилъра и за изясняване на изпратеното ми до STIHL България искане. По всяко време мога да отменя това съгласие. В този случай STIHL България няма да изпрати данните ми или в случай, че това вече е направено, ще работи в посока за тяхното изтриване от съответния дилър.