Елементи на оборудването на защитното работно облекло STIHL

Предпазното работно облекло на STIHL притежава многобройни функции, за да бъдете оптимално защитени при работа с уредите STIHL. Върху предлаганите от Вашия дилър продукти, които са оборудвани с тези функции, можете да видите символите, с които се обозначават те. Тук ще намерите тяхното подробно описание.

Защитни функции

Характеристики на използваните материали

Модели