Декомпресионна система

По-комфортно и бързо стартиране с STIHL 4-МІХ

Dekompressionssystem

За да бъде лесно запалването на двигателя 4-МІХ на STIHL, в него е вградена декомпресионна система. При стартиране на двигателя декомпресионният вентил е отворен до запалване на двигателя. Така за стартиране на машината са необходими значително по-малко усилия.

Предимства

  • Стартиране с по-малко усилия: автоматичната декомпресионна система намалява съпротивлението при изтегляне на стартерното въже.
  • По-малко изтегляния на стартерното въже: ръчната горивоподкачваща помпа (Purger) намалява необходимия брой изтегляния на въжето.
  • По-ниско налягане при сгъстяване: по-комфортно стартиране благодарение на автоматичната декомпресия.

Допълнителна информация

Благодарение на вградената в двигателя 4-МІХ на STIHL декомпресионна система за запалване на машина, оборудвана с такъв вид мотор, са необходими значително по-малко усилия.