Декомпресионен вентил

Улеснява запалването на двигателя

Декомпресионен вентил
При запалване на двигателя декомпресионният вентил пропуска част от сгъстената смес през цилиндъра. Така съпротивлението при изтегляне на стартерното въже е значително по-малко, което улеснява работещия с машината - допълнителен плюс за лесното стартиране на уреда.

Декомпресионният вентил се отваря ръчно и се затваря автоматично след първото запалване на двигателя.
Flash Fallback