Бързо опъване на веригата

Без помощта на инструмент, лесно и удобно

Бързо опъване на веригата

Системата на STIHL за бързо опъване на веригата значително улеснява опъването на веригата. С помощта на регулиращото колело, веригата се опъва бързо и много лесно, без помощта на инструмент. Разхлабвате винта на капака на водещото колело, опъвате веригата и затваряте отново капака. И можете да продължите с работата си. Ще разпознаете моделите моторни триони с устройство за бързо опъване на веригата по буквата "В" в обозначението на модела.

Предимства

  • Без помощта на инструмент: за смяна на веригата и шината не е необходимо използване на допълнителен инструмент.
  • Бързо и лесно: с помощта на устройството за бързо опъване на веригата правилното опъване на веригата и фиксирането на шината се извършва много лесно.
  • Лесна поддръжка: осигурява удобна поддръжка на режещата гарнитура.

Ето как функционира

Разхлабете капака на водещото колело посредством крилчатата гайка.
При завъртане на разположеното отгоре регулиращо колело наляво веригата се разхлабва, а при завъртане надясно - веригата се опъва.
При затягане капака на водещото колело шината се фиксира автоматично.