Директен избор на продукт: Вериги

.325" Rapid Duro 3 (RD3), 1,5 мм

За екстремно натоварване, с наваряване от твърд метал

Информация

Много здрава режеща верига от твърд метал, слаб обратен удар и гърбични водещи звена за работа с голямо натоварване. В сравнение със стандартните вериги остава до десет пъти по-дълго време остра без необходимост от допълнително заточване. Изключително здрава, издържа на голямо натоварване, с минимални вибрации.

от 57,74 лв.*

Артикул

Цена

* Препоръчителна редовна цена с ДДС, валидна през 2023 г.

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Техн. данни

Верига RD3

Техн. данни

Техн. данни Стойност
Стъпка " .325
Дебелина на водещото звено мм 1,5
Дължина на шината 1(*) 32 см/13",37 см/15"
Брой на водещите звена 56 ,63,64 ,72

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.