Директен избор на продукт: Грес и почистващи препарати

Специален почистващ препарат Varioclean

Биологично разграждащ се, без фосфати

Информация

Специален почистващ препарат за отстраняване на остатъци от биологични масла, както и за почистване на въздушни филтри и корпуси.

14,33 лв.*

Съставки съгласно Регламента относно детергентите:
AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT.

Допълнителна информация (http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/)
На този линк можете да намерите информация за съставките като за всяка от тях се посочват наименованието по INCI, наименованието, с което е вписана в Европейската фармакопея, и номера по CAS.

Артикул

Цена

* Препоръчителна редовна цена с ДДС, валидна през 2022 г.

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Техн. данни

Varioclean

Техн. данни

Техн. данни Стойност
Срок на годност години 3
Биологично разграждане да

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Информация за безопасност

Опасно

Може да има корозивно действие спрямо метали. Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждания на очите.

AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT